Dysgwch ragor am Vevox a chofrestrwch er mwyn cael cyfrif.


Gofynnwch am fynediad isod!

Noder: Mae mynediad at y Cynllun Sefydliadol Vevox yma ar gyfer aelodau o staff yn unig.

Nid oes angen cyfrif ar fyfyrwyr. Er mwyn cael mynediad at sesiwn Vevox ac ymuno â'r bleidlais neu'r drafodaeth, ewch i vevox.app a rhowch god 9-digid y cyfarfod i mewn.

Beth yw Vevox?

Mae Vevox yn system ymateb myfyrwyr sy'n caniatáu staff i greu dosbarthiadau diddorol drwy bleidleisio a thrafod yn fyw. Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at wasanaeth Vevox drwy eu ffonau clyfar, eu llechi neu eu gliniaduron, a'r staff drwy ddangosfwrdd ar y we a PowerPoint. Mae trwydded ar gyfer hyd at 1500 o fyfyrwyr mewn dosbarth ar gael i holl staff addysgol. 

Pam Vevox?

Mae Vevox yn hwyl, yn gynhwysol ac yn effeithiol. Mae'r drafodaeth fyw a'r dull holi ac ateb ynghyd â'r nodweddion pleidleisio ar y pryd yn helpu i greu amgylchedd dysgu diddorol ac yn cefnogi dulliau dysgu ymarferol. Mae myfyrwyr yn teimlo'n fwy parod i gymryd rhan ac i holi ac ateb cwestiynau gyda phroffiliau di-enw. Mae hyn yn eich helpu chi i ddeall lle mae diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth, ond hefyd yn ffordd o gynyddu gallu'r myfyrwyr i gadw gwybodaeth. I ddysgu rhagor am Vevox ym maes Addysg, gwyliwch y gweminarau yma

 

Sut ydw i'n cael mynediad at Vevox?

 

I gael eich Cynllun Vevox cliciwch y botwm isod a dilynwch y cyfarwyddiadau.. Yna bydd modd i chi ddechrau creu eich sesiynau Vevox. Er mai drwy'r dangosfwrdd ar y we y byddwch chi'n rheoli Vevox - bydd manylion am hyn yn cael eu hanfon atoch - gallwch hefyd osod Ategyn PowerPoint hawdd ei ddefnyddio er mwyn cynnal eich pleidleisiau yn uniongyrchol o PowerPoint. Os oes angen hawliau gweinyddwr cyn gallu gosod y feddalwedd, cysylltwch â'r adran dechnoleg gwybodaeth i wneud cais i osod yr Ategyn Vevox PowerPoint Cyflawn ar eich rhaglenni Office, mae modd llwytho'r Ategyn yma. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur personol mewn ystafell ddosbarth, dylech wirio bod yr Ategyn wedi'i osod ar hwnnw hefyd.

Beth os oes gen i gyfrif yn barod?

 

Os ydych chi eisoes wedi cael eich sefydlu gyda mynediad i gyfrif Vevox Prifysgol De Cymru, nid oes angen clicio'r botwm isod. Ewch i'ch porwr gwe a nodwch login.vevox.com. Eich enw defnyddiwr fydd eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair fydd yr un a ddewisoch chi. Os ydych yn cael unrhyw broblemau mewngofnodi, cysylltwch â ni drwy e-bost: hello@vevox.com

                                                                                           

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gan Vevox amrywiaeth o adnoddau cymorth ar-lein, er enghraifft ein Canllaw Cymorth gyda chyfarwyddiadau i'ch helpu, ein sianel YouTube sy'n cynnwys tiwtorialau fideo, ein gweminarau a hyfforddiant byw bob wythnos yn ogystal ag adnoddau ar ein gwefan sy'n cynnwys astudiaethau achos, canllawiau a chynnwys. 

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â ni ar hello@vevox.com neu fel arall cysylltwch â Carl Sykes o'r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu ar carl.sykes@decymru.ac.uk